Peki ya aşk külli midir Firuzan? Bütünler mi? Bir'ler mi?

Ebedi teşebbüs,
Edebi müstehzi,
Tahayyül et.

Sen ki zat-ı müstesna,
Fikr-i müphem,
Cism-i müşkülpesent.
Tevazu et.

Ben ki zat-ı bedbin,
Hiss-i nazenin,
Baht-ı lalettayin.
Teemmül et.

Hasbelkader gelirsek bir araya,
Teveccüh et bana,
İki kelam hasbıhal için.

Nihayetinde ben yine merdümgiriz,
Ben yine babayani
ve sen yine kadirşinas,
Sen yine muhtelif.

Bil ki
Ben yine sermest-i harab,
Sense her daim muhtelif.
Tasavvur et.

Farz-ı misal,
Biz yine layetezelzel,
Biz yine biteviye,
Biz yine müspet,
Biz yine mükerrer.
Temenni et.

Olsak layemut,
Olsak divane,
Olsak müsterih,

Mütemadiyen tebessüm ederek,
Unutsak eksik yaslarımızı,
Irak kalsa bizden türlü muallak,
Geceden sabaha, sabahtan geceye,
Yaşasak daimi tekerrür,
Kalsak tanyeline hasret,
Ben daima senden, sen ise bizden mükellef.

Bir ebedi muamma içinde,
Tezat yoldan geçen iki cüretkar seyyah,
Hemdemler ezelden,
Hemdertler ebediyen.
Ne de meftun ise ikisi de,
Aralarında bir sonsuz adabımuaşeret,
Ruhları iptidai
ve aşkları muntazaman.

Muhayyile hep
Muhayyile her daim.
Olsun sen yine de
Farzımuhal et.

Haydi meyler başına.

YORUMLAR( 0 )

YORUM EKLE